Ocena bezpieczeństwa maszyn

i instalacji przemysłowych

Europejska koncepcja zapewniania bezpieczeństwa maszyn
stawia szereg wymagań przed producentami i użytkownikami maszyn.
Wymaga się spełniania określonych procedur, zapewniania jakości
oraz stosowania najnowszych środków techniki w celu polepszania
warunków pracy w odniesieniu do przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo maszyn oraz pracowników
  ich użytkujących i być w zgodzie z przepisami?
wypełnij formularz i zapytaj o ofertę Zostaw swój kontakt, oddzwonimy!

Producent, upoważniony przedstawiciel producenta
lub dystrybutor wprowadzający

na rynek europejski nową maszynę zobowiązany jest:


przestrzegać dyrektyw
UE w tym zakresie;
opracować i przedstawić
dokumentację techniczną,
uwzględniająca wszystkie
założenia określone
w stosownych dyrektywach
(uwzględniając wymagania
szczególne);
wypełniać wymagania
ergonomii związane
z obsługą maszyny;
dołączyć oryginalną
i podpisaną deklarację
zgodności WE w języku
nabywcy.
Dyrektywa określa też ogólne zasady budowy maszyny i jej układu sterowania. Są to szczegółowo sprecyzowane procedury,
które musi spełniać maszyna, aby została dopuszczona na rynek Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Skomplikowane? Niekoniecznie


 • Wprowadzenie maszyn na rynek EOG wygląda na skomplikowany i długotrwały proces. Będąc spoza Europy - musisz mieć
  na tym rynku zaufanego i rzetelnego partnera. Dzięki Bureau Veritas otrzymasz wiedzę ekspercką oraz dostęp
  do międzynarodowej sieci wyszkolonych profesjonalistów, którzy zweryfikują czy Twoja maszyna jest bezpieczna
  oraz przeprowadzą Cię przez proces oceny zgodności.
 • Będąc użytkownikiem maszyny musisz wiedzieć, że znak CE to nie wszystko. Maszyna, którą użytkujesz to stanowisko
  pracy, sprzęt roboczy i w świetle przepisów musi być bezpieczny. Jak to sprawdzić? Przeprowadzić wraz z Bureau Veritas
  ocenę bezpieczeństwa maszyn na zgodność z Dyrektywą Narzędziową (tzw. wymagania minimalne).
 • Jesteśmy światowym liderem w zakresie oceny zgodności, badań, inspekcji i certyfikacji, zatrudniającym 74 tysiące
  pracowników w 1400 laboratoriach i biurach, zlokalizowanych w wielu zakątkach świata. Zaufało nam ponad 400 tys.
  klientów z całego świata. Współtworzymy ten rynek poprzez obecność w 39 krajach Europy.
  Doradzamy w trudnych sprawach, wyznaczamy standardy jakości. Dzięki nam będziesz po bezpiecznej stronie.

Łatwo, prosto, skutecznie - ocena zgodności


Ostatecznym znakiem potwierdzającym spełnienie wszelkich wymogów jest oznaczenie produktu
symbolem CE i podpisanie deklaracji zgodności WE przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
Od tego momentu możesz swobodnie wprowadzać maszyny i handlować nimi na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Po zainstalowaniu maszyny, jakichkolwiek zmianach wpływających na ich bezpieczeństwo pamiętaj o ocenie
zgodności z wymaganiami minimalnymi.
Otrzymując od Bureau Veritas raport potwierdzający te wymagania, możesz produkować i użytkować
maszyny mając pewność, że są bezpieczne.

gwarantujemy:


Zapewniamy wysokiej jakości doradztwo techniczne w tematyce bezpieczeństwa maszyn zarówno producentom maszyn jak również ich użytkownikom. Nasi inspektorzy posiadają bogate doświadczenie w ocenach bezpieczeństwa maszyn, audytach zgodności maszyn pod kątem wymagań nałożonych na producentów (wymagania zasadnicze, znak CE) oraz użytkowników sprzętu roboczego (tzw. wymagania minimalne).
Pamiętaj. Odpowiedzialny Pracodawca to bezpieczny Pracodawca.

wykonujemy:


 • Oceny Ryzyka oraz Oceny Zgodności zgodnie z procedurami określonymi
  w dyrektywach ekonomicznych (Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE i inne
  mające zastosowanie) oraz społecznych (Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE
  i inne mające zastosowanie).
 • Przy współpracy z naszymi partnerami technologicznymi gwarantujemy
  wykonanie planów dostosowania oraz modernizacji maszyn i linii
  produkcyjnych zgodnie z wymaganiami odpowiednich dyrektyw.
 • Zapewniamy doradztwo techniczne w całym procesie wytwarzania maszyny
  aż do nadania znaku CE.

Poczucie bezpieczeństwa dostajesz od nas za darmo


Współpracując z Bureau Veritas masz pewność, że wszelkie kontrole uprawnionych organów dadzą pozytywne wyniki.
Wypełnij formularz, pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się,jakie obowiązki stoją przed producentami wprowadzającymi maszyny do obrotu na rynku europejskim.
Skontaktuj się z naszym biurem i zapytaj o ocenę bezpieczeństwa maszyn.
Pomożemy zredukować ryzyko i zadbamy o bezpieczeństwo Twoich maszyn i pracowników ich użytkujących.